politika integrovaného systému riadenia

G & F Energy s.r.o. implementovala požiadavky EN ISO 9001: 2015, EN ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2008 a EN ISO 3834-2: 2006 (vrátane EN 13480). Manažment vydal politiku integrovaného systému riadenia.

Automobilový a strojárenský priemysel

Energetika a teplárenský priemysel

Elektroinštalácie

Výroba produktov zo železa a ocele

Potreby pre zváračov