Horúcovod Košice

Montážne práce a zváracie práce na rekonštrukcii horúcovodu DN 200 – dĺžka trasy 3000 metrov
Vystrojenie šachiet