Mital Ostrava CZ

Ekologizácia teplárne KOTEL K14

Montáž rozvodov:

Zdravo technika cca. 200 bm.
chladiaca voda cca. 370 bm.
dusík cca. 175 bm.
argón, acetylén,kyslík cca. 610 bm.
nízkotlaká para cca. 215 bm.