politika integrovaného systému riadenia

G & F Energy s.r.o. implementovala požiadavky EN ISO 9001: 2015, EN ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2008 a EN ISO 3834-2: 2006 (vrátane EN 13480). Manažment vydal politiku integrovaného systému riadenia.

Spoločnosti skupiny G&F sa  zameriavajú  na nasledujúce oblasti:

Automobilový priemysel

Energetika

Elektroinštalácie

Výroba produktov zo železa a ocele

Potreby pre zváračov

Na základe dlhoročných skúseností sa spoločnostiam otvorili nové možnosti v daných odvetviach, ktoré nám umožnili využiť existujúcu medzeru na zahraničných trhoch, kde sme sa pomerne rýchlo a úspešne etablovali.
Spoločnosti dynamicky napredujú a ich prvoradým cieľom je uspokojovať potreby klienta a poskytovať služby na vysokej úrovni.

Naša profesionalita a nasadenie sú kľúčovým aspektom dosiahnutého úspechu na trhu.
Sústreďujeme sa na zabezpečenie kvalifikovaných a skúsených pracovníkov pre naších partnerov v rámci celej  európskej únie.

Našou snahou je, aby všetky aktivity podporovali a prispievali k dosiahnutiu strategických a podnikateľských cieľov spoločnosti, pričom neustále rozvíjame vzájomné vzťahy s našimi odberateľmi, dodávateľmi a obchodnými partnermi.