Referencie skupiny G&F

Horúcovod Košice

Montážne práce a zváracie práce na rekonštrukcii horúcovodu DN 200

Potrubie Pezinok

Rekonštrukcia rozvodov tepla PEZINOK. Dĺžka trasy 5 000 metrov. DN 200- DN 32

Potrubie Most CZ

Zváračské a montážne práce na potrubí DN 500 + vystrojenie šachiet